Ablacija mrežnjače (retine)

Ablacija mrežnjače je ozbiljno oboljenje koje ugrožava vid. Javlja se kada se mrežnjača odvoji od svog potpornog tkiva. Mrežnjača ne može funkcionisati kada su ovi slojevi odvojeni. Ako se mrežnjača uskoro ne vrati na svoje mesto, dolazi do trajnog gubitka vida.

Mrežnjača je deo oka sa kojim mi gledamo. Sastavljena od nervnih elemenata, zadužena je za prijem svetlosnih informacija iz spoljašnje sredine i slanje istih ka centrima vida u mozgu. Mrežnjaču možemo porediti sa filmom fotoaparata radi lakšeg objašnjenja njene uloge i mesta u oku. Ukoliko je film oštećen, i slika će biti loša.

Mrežnjača je deo „nervnog sistema” oka i sastavljena je od spleta nervnih ćelija – fotoreceptora, i njihovih vlakana, koje prikupljaju vizuelnu informaciju i šalju je putem vidnog živca u centar za obradu vidnih informacija, koji se nalazi u potiljačnom delu mozga. Svi su ovi segmenti važni u formiranju kvalitetne slike i njenom prepoznavanju.

Predznaci ablacije mrežnjače

Ako iznenada primetite mrlje, lebdeće tačke i bljeskove svetla, možda doživljavate znake upozorenja za ablaciju mrežnjače. Vaš vid može postati mutan, ili može značajno oslabiti do slabog vida. Drugi znak je da vidite senku ili zavesu koja se spušta sa vrha oka ili sa strane, i vid se pri tom ne vraća.

Ovi znaci mogu se postepeno javiti kada se mrežnjača postepeno odvaja od podržavajućeg tkiva, ili se mogu naglo javiti ukoliko se mrežnjača odvoji odjednom.

Otprilike jedna osoba od sedmoro ljudi sa iznenadnim pojavljivanjem bljeskova i plutajućih mrlja imaće ablaciju mrežnjače. Svaka druga osoba koja ima cepanje-rupturu mrežnjače imaće ablaciju mrežnjače kao posledicu.

Nikakav bol nije povezan sa ablacijom mrežnjače.Ukoliko osetite bilo koji znak od gore navedenih, obratite se svom očnom lekaru odmah. Neposredni hitan tretman povećava šanse za vraćanje izgubljenog vida.

Stanje je AKUTNO i zahteva HITNU hiruršku intervenciju.

SIMPTOMI – bljeskovi, munje, “zavesa” u delu vidnog polja, pad vida

Tegobe pacijenta koje prethode ablaciji obično su iznenadne pojave “bljeskova” ili “munja” u vidnom polju. Ukoliko se pacijent u tom momentu javi očnom lekaru, moguće je pregledom otkriti nastanak i mesto rupture i ambulantnom primenom lasera, sprečiti razvoj ablacije. Ponekad dođe i do zamagljenja vida, usled pucanja krvnog suda, pa se svakako mora proveriti da li je pored krvarenja prisutna i ablacija.

Ukoliko se međutim ablacija već razvila, potrebna je operacija.

Pacijent primeti manju ili veću “zavesu” ili “senku” u vidnom polju, najčešće u njegovom donjem delu, obzirom da se ruptura na mrežnjači obično razvija u gornjem delu mrežnjače. Jedan deo pacijenata ne obrati pažnju na prve tegobe i misli da će one „proći same od sebe”, naročito ako je vid na drugom oku dobar.Međutim, ukoliko ablacija nastane na boljem oku, pacijenti brzo postanu svesni nastanka promene i traže pomoć oftalmologa. Ukoliko se odmah ne operiše ona zahvata i žutu mrlju-makulu, što ima za posledicu nagli pad vidne oštrine, vodeći se vremenom samo na prepoznavanje svetla i pokreta. Žuta mrlja je najosetljivija i brzo funkcionalno propada, zato što ishrana mrežnjače, odnosno žute mrlje, prestaje kod njenog odljubljenja. Puna vidna oštrina se može sačuvati samo ako nije došlo do odvajanja žute mrlje i zato se pri pojavi prvih znakova bolesti – “zavese” mora uraditi HITNA HIRURŠKA INTERVENCIJA, bar u nekoliko dana. Do operacije pacijent mora biti pozicioniran-ležati na leđima, kako bi se sprečilo širenje ablacije prema žutoj mrlji. Ako je već došlo do odvajanja žute mrlje, intervencija se može uraditi u roku od nedelju dana.

Kod dužeg trajanja ablacije, dolazi do nepovratnih degenerativnih promena u mrežnjači, a pre svega u žutoj mrlji, što ima za posledicu slabiju postoperativnu vidnu oštrinu, bez obzira na tehnički uspeh same operacije.

Ablacija mrežnjače se leči isključivo hirurškim putem.

Ova intervencija se naziva VITREKTOMIJA. Na mesto staklastog tela ubacuje se gas, kao tamponada, ili silikonsko ulje.

Gas ostaje u oku neko vreme, 2 – 4 nedelje, i potom se resorbuje. Pacijent se informiše da zbog gasa, neće videti par dana, a potom se po smanjenju gasnog mehura, vid pojavljuje. Prve dve do tri nedelje po operaciji treba izbeći veće nadmorske visine od 1000m i let avionom, do resorpcije gasa, zbog mogućnosti skoka očnog pritiska, usled ekspanzije gasa.

Kod komplikovanijih i ablacija dužeg trajanja, za tamponadu se koristi silikonsko ulje. Ono ima prednost nad gasom što pacijent odmah vidi nakon operacije i zato se uvek koristi ako je reč o poslednjem oku, višestrukim rupturama, visoko kratkovidom oku, ali zahteva i dodatnu intervenciju, tj. vađenje silikonskog ulja.

VITREORETINALNA HIRURGIJA U VISTA OFTALMOLOGIJI

VISTA LENS OFTALMOLOGIJA sprovodi izuzetno kvalitetnu, savremenu hirurgiju mrežnjače i staklastog tela, u skladu sa evropskim standardima. Primenjuje se i hirurgija malog reza, 25 gauge i 23 gauge, što znači da je i hirurgija zadnjeg segmenta oka postala mikroinciziona sa minimalnim rezom i bez šava, kao i hirurgija prednjeg segmenta. Uz savršenu vizualizaciju tokom operacije moguće je dosegnuti do krajnje periferije očnog dna, što daje uslove za što preciznu hirurgiju i kompletno rešavanje situacije na mrežnjači. U ovoj ustanovi posebna pažnja se posvećuje i hirurgiji makule. Naši doktori su prvi u zemlji unapredili hirurške tehnike tretmana problema na makuli, sa posebnim osvrtom na macular hole (pukotinu-rupu u makuli) i membrane (macular pucker) u predelu makule, koje je odižu i menjaju izgled žute mrlje, dovodeći do pada vida, što je u navećem broju slučajeva praćeno i i krivljenjem slike. Velike mogućnosti daju nam i novi dijagnostički postupci, kao optička koherentna tomografija (OCT) sa mogućnošću uvida u fine, gotovo histološki date strukture žute mrlje.