Biografija

Dr Ivana Todorovic

Specijalista oftalmologije

BIOGRAFIJA

Medicinski fakultet i specijalizaciju iz oftalmologije završila u Beogradu(2012 položen specijalistički ispit sa odličnim uspehom na Klinici za očne bolesti KCS).

Zaposlena na Klinici za očne bolesti Prof.dr Ivan Stanković KBC Zvezdara od 2014.

Bavi se lečenjem bolesti zadnjeg segmenta oka(vaskularnih,degenerativnih,kongenitalnih i drugih bolesti retine,bolesti makule ,dijabetičke retinopatije i dijabetičkog edema makule),laserskom fotokoagulacijim kod različitih patoloških promena na očnom dnu,intravitrealnim aplikacijama lekova(anti VEGF,kortikosteroida) kod oboljenja žute mrlje i bolesti retine.Spovodi dijagnostičke metode fluoresceinsku angiografiju i optičku koherentnu tomografiju i angiografiju.

Član je udruženja oftalmologa Srbije ,Srpskog lekarskog društva ,Lekarske komore.Aktivno učestvuje na domaćim i stranim  kongresima(autor i koautor u stručnim  radovima).