Biografija

Prof. dr Marija Božić

BIOGRAFIJA

Načelnik Odeljenja za glaukom, Klinika za očne bolesti, Klinicki centar Srbije. Profesor na katedri Oftalmologije Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Obrazovanje, nastavna i naučna zvanja:

 • 2019 god. – izabrana u zvanje vanrednog profesora na Katedri oftalmologije
  Medicinskog fakulteta u Beogradu
 • 2014 god. – izabrana u zvanje docenta na Katedri oftalmologije Medicinskog
  fakulteta u Beogradu
 • 2012 god. – odbranila doktorsku tezu na Medicinskom fakultetu u Beogradu
 • 2007 god. – izabrana za asistenta na Katedri oftalmologije Medicinskog fakulteta u
  Beogradu
 • 2002 god. – odbranila magistarsku tezu na Medicinskom fakultetu u Beogradu
 • 2000 god. – položila specijalistički ispit iz oftalmologije na Medicinskom fakultetu u
  Beogradu
 • 1994 god. – diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu

Uža specijalnost:

 • Ekspertski pregledi za glaukom, dijagnostika i lečenje glaukoma kod odraslih i dece starije od 7 godina.
 • Lasersko lečenje glaukoma kod dece i odraslih
 • Hirurško lečenje glaukoma kod dece i odraslih
 • Kombinovane operacije glaukoma i katarakte
 • Lasersko lečenje sekundarne katarkate
 • Operacije katarakte (metodom fakoemulzifikacije)

Članstvo u udruženjima:

 • Međunarodno udruženje glaukomatologa (IGS)
 • Evropsko udruženje glaukomatologa (EGS)
 • Američka Akademija Oftalmologa (AAO)
 • Udruženje oftalmologa Srbije (UOS)
 • Srpsko lekarsko društvo (SLD)

Recenzent naučnih radova u stručnim časopisima

(Current Eye Research, Graefes Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology, Medical Science Monitor, British Journal of Ophthalmology, European Journal of Ophthalmology, Vojnosanitetski pregled, Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, Medicinski pregled, Eye, British Journal of Ophthalmology, Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics)

Objavila je više od 50 naučnih radova u referentnim stranim i domaćim časopisima
(Current Eye Research, Graefes Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology, European Journal of Ophthalmology, Journal of  Ocular Pharmacology and Therapeutics, Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, Vojnosanitetski pregled…).

Redovan predavač na nacionalnim, kao i predavac po pozivu na medjunarodnim
naučnim skupovima.