Biografija

Dr Sanja Kostić
specijalista oftalmologije

BIOGRAFIJA

Obrazovanje:

 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2000. godine
 • Specijalizacija iz oftalmologije 2008 – 2012. godine
 • KBC Zvezdara – Klinika za očne bolesti i Klinicki centar Srbije – Klinika za očne bolesti

Radno iskustvo:

 • Dom zdravlja Vračar , lekar opšte medicine 2002 – 2007. godine
 • Dom zdravlja Vračar, specijalista oftalmologije od 2012. godine i dalje

Polje rada:

 • Opšti oftalmološki pregledi dece i odraslih
 • Sistematski pregledi dece u 4. godini , u 7. godini (upis u osnovnu ) i u 14. godini (upis u srednju školu)
 • Korekcija vida naočarima
 • Korekcija vida kontaktnim sočivima

Članstvo u profesionalnim udruženjima:

 • Udruženje oftalmologa Srbije
 • Srpsko lekarsko društvo
 • Lekarska komora Srbije