Biografija

Msc Marija Golubovic

BIOGRAFIJA

Dijagnostikovanje stepena i vrste poremecaja vida, rad na Sinoptoforu (ispitivanje moguénosti percepcije dubine, sposobnosti fokusiranja i koordinacije pokreta ociju)

Master tiflolog – smetnje i poremecaji vida
– pruzanje podrske i terapije kako bi se poboljsao

Zivotni standard osoba sa smetnjama vida,
– prilagodavanje svakodnevnih aktivnosti i razvijanje strategije za samostalno kretanje i funkcionalnost.

Obrazovanje:
– Osnovne akademske studije – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju 2017-2021.
– Master akademske studije – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju 2021-2023.

Radno mesto:
Stalno zaposleni clan tima Vista Lens Oftalmologije.