Biografija

Msc Marija Golubović

BIOGRAFIJA

Dijagnostikovanje stepena i vrste poremećaja vida, rad na Sinoptoforu (ispitivanje mogućnosti percepcije dubine, sposobnosti fokusiranja i koordinacije pokreta očiju)

Master tiflolog

– smetnje i poremećaji vida;
– pružanje podrške i terapije kako bi se poboljšao životni standard osoba sa smetnjama vida,
– prilagođavanje svakodnevnih aktivnosti i razvijanje strategije za samostalno kretanje i funkcionalnost.

Obrazovanje:
– Osnovne akademske studije – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju 2017-2021.
– Master akademske studije – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju 2021-2023.

Radno mesto:
Stalno zaposleni član tima Vista Lens Oftalmologije.