Operacija katarakte

Pod kataraktom  podrazumevamo svako urođeno ili stečeno zamućenje sočiva bez obzira na efekat na vid. Glavni simptom pojave katarakte je postepen pad vida na obolelom oku. Prema poslednjim izveštajima Svetske Zdravstvene Organizacije (WHO) pojava katarakte je odgovorna za 48% ukupnog  slepila u svetu, odnosno slepila kod oko 18 miliona ljudi  (od 37 miliona, koliko se smatra da trenutno na svetu ima slepih). U USA, u ovom trenutku, 20,5 miliona (17,2%) ljudi starosti preko 40 godina obolelo je od katarakte. Katarakta se lako i precizno dijagnostikuje pomoću biomikroskopa. Zamućeno sočivo se uklanja hirurški.

Operacijom oka, primenom ultrazvuka, komforno i brzo, bezbolno, za manje od 10 min, u lokalnoj anesteziji – kapima, u jednodnevnoj hirurgiji – bez ostajanja u bolnici, vraća se kataraktom narušena vidna funkcija i binokulani vid. Zamućeno sočivo se primenom ultrazvuka odstrani i kroz isti mali rez od 2.2 mm, ubaci se malo savitljivo, intraokularno sočivo. Nema šava, nema bola. Time je omogućeno da vidite, odmah po operaciji. Izborom odgovarajućeg intraokularnog sočiva u dogovoru sa doktorom, na ovaj način se koriguje dioptrija na blizinu, ili na daljinu (monofokalni implant). Ukoliko ne želite da zavisite od naočara uopšte – ni za daljinu, kao ni za čitanje i kompjuteru, onda je Vaš izbor multifokalni implant. Samo bogato iskustvo u ovoj tehnici, kao i u rešavanju različitih komplikovanih slučajeva, daje maksimalnu sigurnost i korišćenje svih potencijala savremene oftalmologije.

Prirodno očno sočivo je providno i bikonveksno. Propušta i prelama svetlosne zrake na putu ka mrežnjači i učestvuje u akomodaciji. Akomodacija je važan, refleksni akt kojim se postize oštar vid na blizinu. Već od 45-te godine života slabi akomodacija i potom nestaje. Vid na blizu postaje mutan i čitanje je otežano, pa je potrebna dodatna korekcija – naočarima.

KAKO DOLAZI DO KATARAKTE?

Usled brojnih metaboličkih promena, očno sočivo gubi providnost i menja boju, najčešće sa starenjem. Katarakta može nastati u bilo kom starosnom dobu, od dečijeg uzrasta (urođena) – do kasne starosti (senilna) koja je i najčešća. Uzroci i faktori rizika su brojni: starenje (senilna katarakta), nasleđe, infekcije u trudnoći (urođena katarakta), metaboličke bolesti (dijabetes npr.), zračenja, konzumiranje cigareta, alkohol, neki lekovi, dehidratacija, poremećaj ishrane i elektrolita, trauma (komplikovana traumatska katarakta), visoka kratkovidost.
Često prati druga oboljenja oka (uveitis, retinitis pigmentosa, metaboličke bolesti).

KADA RADITI OPERACIJU KATARAKTE

Odmah kada počne da smeta. Ovo je moguće postići samo ultrazvučnom operacijom – fakoemulzifikacijom. Ranom operacijom, bez čekanja sazrevanja, izbegavaju se brojne komplikacije i omogućava se brza postoperativna rehabilitacija vida, bez ostajanja u bolnici.

ČEKANJE DA KATARAKTA ”SAZRI” STVARA POTEŠKOĆE U IZVOĐENJU ZAHVATA NA OKU!

Za odlaganje operacije katarakte dok ne sazri  ne postoji ni medicinsko, ni ekonomsko opravdanje.
Time se pacijent samosvesno uvodi u stanje “privremenog slepila”, koje dovodi do depresije i izolacije, kao i mogućnost čestih povreda i preloma. Iza zrele katarakte promene na očnom dnu, nastale u udruženim bolestima oka (diabetes, glaukom, makularna oštećenja,…) se ne mogu detaljno objektivno videti, pa ni blagovremeno lečiti.
Kad su deca i bebe u pitanju, treba operisati što ranije, ukoliko je zamućenje na sočivu intenzivno ili centralno kako bi se vidna oštrina mogla razviti u potpunosti. Implantacija intraokularnog sočiva se podrazumeva, sem u definisanim stanjima, kada se to ostavlja za drugi akt.

Implantacija multifokalnih intraokularnih sočiva

Primenom odgovarajućih kvalitetnih intraokularnih sočiva kojima se može istovremeno i korigovati dioptrija, operacija katarakte je ovde sve više deo refraktivne hirurgije. Ugradnjom ove vrste sočiva se koriguje vid na svim distancama bez potrebe za dodatnom korekcijom naočarima.